تام هادلستون در مورد گل مانت

گال میسون بسیار شبیه به گل های لمپارد بود همونقدر ظریف و همونقدر زیبا اما فرانک لمپارد خیلی به دنبال

بیشتر بخوانید